Beweegbare vloeren

Beweegbare vloerenworden gebruikt om de waterdiepte in te stellen. Op deze manier kan het aantal bassins worden gereduceerd in één bassin welke voor meerdere doelgroepen kan worden gebruikt.

alle doelgroepen kunnen hierdoor worden bediend op de juiste waterdiepte welke voor de desbetreffende doelgroep vereist is. In de meeste zwembaden vinden we daardoor ook beweegbare vloeren. Deze zijn dan uitgevoerd met een polyester dan wel edelstalen vloeroppervlak. Voor privé baden wordt het vloeroppervlak meestal uitgevoerd in de zelfde vloerbedekking als de bassin omgang. Wanneer de vloer in de bovenste stand wordt gesteld zal het zwemwater dus verdwijnen en de oppervlakte één worden met de rest van de ruimte. Hierdoor kan het gehele oppervlak van de ruimte worden gebruikt voor andere doelen.

KBE beweegbare vloeren voldoen aan de veiligheidsvoorschriften welke de Europese Norm EN 13451.11

Referentiebaden kunnen worden bekeken onder de kop Referenties.